A_غير مصنف

İSTANBUL’DA ÇALIŞMAKTA OLAN SURİYELİ MESLEK SAHİPLERİ (REALİTE VE GELECEK)

 

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA HAKKINDA ÖZET

ARAŞTIRMANIN ÇALIŞMA EKİBİ

TEŞEKKÜR KELİMESİ

BİR: ARAŞTIRMANIN TEORİK ÇERÇEVESİ

 1. ARAŞTIRMANIN SORUNU VE EHEMMİYETİ
 2. ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI
 3. ARAŞTIRMA ALANLARI
 4. ARAŞTIRM İLE İLGİLİ TERİM VE TANIMLAR
 5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE METODU
 6. ARAŞTIRMANIN ASIL VE ÖRNEK TOPLUMU
 7. ARAŞTIRMA FORMU İLE SAHA ARAŞTIRMASI EKİBİ

İki: TÜRK İŞ PİYASASINDA SURİYELİ İŞGÜCÜ

ÜÇ: SAHA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

 • 1- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  • A- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN YAŞ GURUBU
  • B- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİNİN SOSYAL (MEDENÎ) DURUMU
  • C-ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN BİRLİKTE YAŞAMSKTA OLDUĞU AİLE FERT SAYISI
  • D- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN EĞİTİM DÜZEYİ
  • E- TÜRKİYE’DEKİ İKAMET SÜRESİ
  • F- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN TÜRKİYE’DEKİ HUKUKÎ STATÜSÜ
 • 2- İŞ SEKTÖRÜ VE NİTELİĞİ
  • A- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİNİN SURİYE’DEKİ ASIL MESLEĞİ
  • B-ARAŞTIMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN İSTANBUL’DA ŞİMDİKİ MESLEĞİ
  • C- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİNİN SON ÇALIŞMIŞ OLDUĞU MESLEKTEKİ ÇALIŞMA SÜRESİ
  • D- MESLEKTE ÇALIŞMA MOTİVASYONLARI VE NEDENLERİ
  • E- İŞİN NİTELİĞİ
  • F- MESAİ SAATLERİ
  • G- ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERE VERİLEN YEMEK ÖĞÜNÜ İLE İSTİRAHAT SÜRESİ
  • I- İŞYERİNDE YATIP KALKMA YERİ VE KOŞULLARI
  • H-ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ BİREYLERİN TATİL GÜNLERİ
  • J- ÜCRETLERİN ÖDEME ŞEKİLLERİ
  • K- İŞ PRİMLERİ VE MÜKAFÂTLAR
  • L- İŞTEN ELDE EDİLEN MADDİ GELİR İLE GEÇİM MASRAFLARINI TEMİN ETME YOLLARI
  • M- ÜCRET ZAMMI
  • N- BAZI ÇALIŞANLARIN ÖDEMELİKLERİNİ ÖDEMEME NEDENLERİ
  • O- İŞYERİNDE İŞ KAZASI GEÇİRMEK
 • 3- İŞ İLİŞKİLERİ
  • A- TÜRK VE SURİYELİ MESLEK SAHİPLERİ ARASINDA AYRIM YAPMAK
  • B- İŞTEN KOVULMA SORUNU
  • C- İŞYERİNDE TACİZ VE RAHATSIZ EDİLMEK
  • D- İŞYERİNDE SURİYELİ ÇALIŞANA DESTEK OLUP DAYANIŞMA GÖSTERMEK
 • 4- İŞ ZORLUKLARI
  • A- İŞTE GEREKLİ OLAN MAHARET VE BECERİLER
  • B- MESLEK KURSLARINA TABİ TUTULMAK
  • C- MESLEK SAHİPLERİNİN EĞİTİM ALMALARI GEREKEN MAHARETLER
  • D- SURİYELİ ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞMIŞ OLDUĞU ZORLUKLAR
  • E- İSTANBUL’DA BULUNAN SURİYELİ MESLEK SAHİBİNİN KARŞINA ÇIKAN EN ÖNEMLİ SORUNLAR
 • 5- ÇALIŞMA ŞARTLARININ GELİŞTİRME YOLLARI
  • A- İSTANBUL’DA BULUNAN SURİYELİ ÇALIŞANLARLA İLGİLENEN ÖRGÜT VE KURULUŞLAR
  • B- TÜRKİYE’DE İKAMET ALMAK
  • C- TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA KONUSU: KABUL VE REDDETME NEDENLERİ
  • D- GÜVENLİ BÖLGE OLUŞMASI HALİNDE SURİYE’YE GERİ DÖNMEK
  • E- SURİYELİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI GELİŞTİREBİLECEK ÖNERİLER

ARAŞTIRMANIN EKLERİ

EK (1) ARAŞTIRMANIN TABLOLARI

EK (2)

 

ARAŞTIRMA HAKKINDA ÖZET

Bilindiği gibi Türkiye’de bulunan Suriyeliler, Suriye’de meydana gelen savaş nedeniyle ve bu savaşla siyasî sürecin neyle sonuçlanacağını beklemek üzere Türkiye’de “Geçici Koruma” statüsü altında bulunmaları  nedeniyle kendilerini Suriye’de alışık oldukları vaziyetten farklı ve onlar için en önemli özelliğinin kanuni bir düzenlemenin olmadığı yeni bir iş piyasasında bulundular.

Suriyeliler beraberlerinde mesleki ve esnaflık yeterliliklerini taşıyıp değişik  yollar ile kendilerine bir çalışma fırsatı bulmaya çalışmışlar ve burada çalışmalarının ne kadar yasal olunduğuna Türk hükümetinin göz yumması ile birlikte istediklerine ulaşabilmişlerdir. Maharet ve ve beceriyle tanınan Suriyeli işgücü, Türk işgücü ile kıyaslandığında güvencelerin bulunmadığı iş piyasası durumu ve işverenlerin şartları atında olsa bile kendisine bir iş piyasası bulabilmş durumdadır.

Suriyeli çalışanların; haftalık ya da aylık gelir, sağlık güvence ve primler ile diğer güvenceler açısından çalışma şartlarının iş sektörüne ve işverenle olan ilişkiye göre çeşitli,  farklı ve değişik olduğu görünmektedir.

İşbu araştırma İstanbul’da çalışmakta olan Suriyeli meslek sahiplerinin durumlarına vakıf olup hem çalışma şartlarını hem de gelecekteki yaşamlarına ilişkin ufukalrı incelemeyi hedeflemiştir. Araştırma; Suriyeli çalışanların güvenli bir bölge oluşması durumunda Suriye’ye geri dönmeleri ve Türk vatandaşlığını kazanma konusunda görüş ve tutumlarını ayrıca ele almıştır.

Araştırma; Suriyeli çalışanların genel olarak Türkiye’deki istikbali ile gerçeğine ilişkin göstergeler arasında bir takım orantılı irtibat (alaka) ve sonuca varmıştır.

 

ARAŞTIRMANIN ÇALIŞMA EKİBİ

  Baş araştırmacılar
  DR.Hüsam SAAD
  DR.Talal MUSTAFA
   Bigi toplama ekibi
  İhab ABDÜLKERİM BRİMO
  Fehd ALİ EL MUHAMMED
  Gazi ABBAS EL AHMED
  Lüey MUHİTTİN SAİD
  Safi MUHAMMED ABDURRAHMAN
  Manuel aktarım
  Maysa MİZYED
  Tablo ve istatistikler
  İhab BRİMO
   

TEŞEKKÜR KELİMESİ

Çalışma ekibi;  araştırma ekibine yardımcı olan tüm Suriyeli çalışanlara teşekkür eder. Kişisel gerekçeler nedeniyle yardımda bulunamayanların mazeretini de takdirle karşılar.

 

شارك هذا المقال

قم بالتسجيل لتلقي النشرة الدورية