• Harmoon, 2,814 m yüksekliye sahip olan Suriye’nin en yüksek dağıdır.
  • Harmoon dağı ya da ‘‘Heremun’’, (Arapça: Cebel el-Şeyh), Suriye-Lübnan sınırında ve Şam’ın batısında, dorukları karla kaplı dağ kütlesidir. Akdeniz’in doğu kıyısındaki en yüksek nokta olarak yüksekliği 2,814 m’yi bulmaktadır. Suriye-Lübnan sınırında olan dağın zirvesi Suriye’nin kontrolündedir. Bu dağı zirvesinden, Şam şehrini, Horan ovalarını, Şam çölünü ve Ürdün-Filistin Sınırlarının bazı noktalarını (Halil ve İrbid şehirleri, Hule ovalarıı, Tabarye Gölü, Lübnan’ın Bikaa vadileri ve Cibelü’ş-Şarkkiye) kolaylıkla görülmektedir. 1967’den bu yana dağın bazı güney ve batı yamaçları İsrail işgali altındaki Golan tepelerinin bir bölümü durumundadır.

 

  • Cibelü’ş-Şarkkiye’nin güney ucu olarak kabul edilen Harmoon dağı Ürdün nehrinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Doruklarının karla kaplı olması nedeniyle halk arasında ‘‘Cebel el-Şeyh’’ olarak da bilinmektedir. Bazı Arap tarihçiler bu dağa‘‘Ceblü-Telç’’ yani karlı dağ adını vermiştir.

 

  • Harmoon kelimesi Kenaanice asıllı bir sözcük olup ‘‘Mukaddes’’ anlamına gelmektedir. Bu dağ Kenaanilerin ibadet ayinlerini gerçekleştirdikleri en özel noktalardan birisidir. Finikeliler bu dağa ibadet etmiş ve çok özen gösterşlmiştir. Bu yüzden dağa adını Finikelilerin ibadet ettiği Finike tanrısı Harmoon’dan almıştır.

 

  • Harmoon dağı, Gılgamış destanında, ‘‘Sedir ağacı dağı, ölümsüzlerin yeri’’ olarak anılmıştır. Eski tarihçilerden biri bu konuyla ilgili, ‘Gılgamış destanında en dikkat çeken olaylardan birisi de destan kahramanının bu dağın üzerinde yattığı esnada rüya görmesidir’’ ifadesini kullanmıştır.

 

  • Harmoon Tevrat’ın ‘‘Kaza’’ seferinde de anılmıştır. Ayarca Hristiyan tarihçi ‘‘Kelensi’’ de İsa ve üç öğrencisinin bu dağa çıkarak dua ettiklerini yazmıştır. İncil’de ise bu olaydan şöyle bahsedilmektedir, ‘‘Yasuo(İsa) Butrus’u Yakup’u ve kardeşi Yuhanna’yı da yanına alarak yüksek Mukaddes bir dağa çıkmıştır’’. Arap Tarihinde de Kâbe’nin beş mukaddes dağın taşlarıyla yapıldığından bahsedilmektedir. Söz konusu Mukaddes dağlardan birisi de Harmoon dağıdır.